Քերականություն

1.Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց
թողած տառերը (նաև կրկնակ)։
Քարի մշակման վարպետությունը միջնադարյան Հայաստանում առավել
հարուստ ձևով է արտահայտվել խաչքարերի արվեստում։ Պահպանելով կանոնիվերածվաց կառուցվածքը՝ խաչքարերի հարդարանքի մեջտասնմեկերորդ
դարից սկսածգերիշխող են դառնում երկրաչափական-գծային ու բուսական
բարդ հյուսվածքավոր զարդանախշերը։ Ընդ որումբեկվող գիծը,
ստեղծելով երկրաչափական կոնկրետ պատկերչի ընդատվում նույնիսկ այն
դեպքումերբ դաթարում է ուղաձիգ լինելուց և ներփակվում մի այլ
երկրաչափական ձևի մեջ (շրջանակքառանկյունի)։ Դրանց օրինաչափ
հաջորդականությունն ու շահկապվածությունըստեղծելով որոշակի ռիթմ,եզրագծում են խաչքարը։ Գծային հյուսվածքը թվում է անսկիզբ-անվեր…., իր
շարժման ընթացքի մեջ փոխակերպվում մի ձևից մյուսը՝ չսահմանագծելով
սկիզբն ու ավարտը։ Այս պարագայում զարդապատկերը իր անընդմեջ
հյուսվածքի շնորհիվ դառնում է անսահմանության ու հավերժականության
գաղափարի արտահայտություն։
2. աԱզնվամորին (մոռվարդազգիների ընտանիքին պատկանող 1-1,5 մ բարձրությամբթուփ է կամ կիսաթուփ։ Տերևները բարդ են՝ եռամասնյավերևից գրեթե մերկ ու կանաչ,ներքևից՝ թաղիքանման ու սպիտակավուն։ Ծաղկաբույլը ողկույզ էծաղկաթերթիկներըսպիտակ ենպտուղը բազմակորիզավոր է։ Բույսը ծաղկում է հունիս-հուլիսպտղակալում՝հուլիս-օգոստոս ամիսներին։ Ձմեռելուց հետո բերք է տալիս միայն երկրորդ տարում ուչորանում երրորդ տարում։ Դեռևս հին հույներն ու հռոմեացիներն անտառից հավաքածազնվամորու պտուղներն օգտագործել են ոչ միայն ուտելուայլև բուժականնպատակներով։ Հին Ռուսիայում օրգանիզմի առույգության համար առավոտյան ժամերինըմպել են ազնվամորու և լոռամրգու պտուղներից պատրաստված խոշապ(մրգահյութ)։
բՀայրենական ժողովրդական բժշկության մեջ ազնվամորու պտուղների թուրմը լայնորենկիրառվում է գրիպիմի շարք ցրտառական հիվանդությունների ժամանակ։ Պտուղներըլայն կիրառում ունեն նաև լնդախտիսակավարյունությանստամոքսային ցավերիժամանակ։ Օգտագործվում են նաև մարսողությունը լավացնելու և ալկոհոլայինհարբածությունից սթափեցնելու նպատակներով։ Հայկական ժողովրդական բժշկության մեջազնվամորու պտուղները լայն կիրառում են ունեցել տենդային հիվանդություններիիսկծաղիկների թուրմը՝ օձի կծածի դեպքերում։

Comments

Popular posts from this blog

Առակ

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Հայոց վիշտը