Posts

Showing posts from November, 2017

Աստվածներ

Աստղիկ Աստղիկը ջրի, սիրո ու գեղեցկության աստվածուհին է հին հայկական դիցարանում։Ավանդության համաձայն՝ Աստղիկ դիցուհին ամեն գիշեր լողանում էր Մշո դաշտով հոսող Արածանի գետում։ Սիրահարված երիտասարդները հավաքվում էին մոտակա բարձունքին, որպեսզի տեսնեին աստվածուհուն։ Սակայն Աստղիկն աննկատ մնալու համար դաշտը պատում էր մշուշով, որի պատճառով էլ երկիրը կոչվել է Մուշ, դաշտը՝ Մշո դաշտ։ Աստղիկը, ըստ ավանդության, Նոյի դուստրն է, Վահագն աստծու սիրեցյալը։ Նրան անվանել են նաև Ոսկեծղի, Ոսկեբազուկ, Վարդամատն։ Աստղիկի գլխավոր մեհյանը Տարոն գավառի Աշտիշատ ավանում էր։ Այն կոչվել է նաև «Վահագնի սենյակ», որտեղ Աստղիկը հանդիպել է Վահագնին։ Հին Հայաստանում Աստղիկի և Վահագնի սերը սուրբ է համարվել. մարդիկ կարծել են, թե նրանց հանդիպումից է, որ անձրև է տեղում երկրի վրա, բերք ու բարիք ստեղծվում։ Ավանդության համաձայն՝ Աստղիկը բնակվել է Տարոնի Ասղնբերդում, որի տանիքում բույն դրած ծիծեռնակները՝ որպես սուրհանդակներ, լուր էին տանում աստվածուհու սիրեցյալ Վահագն աստծուն։[1] Անահիտ Անահիտ դիցուհի, պտղաբերության, արգասավո

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա (հին հուն․՝ μάθημα՝ գիտություն, ուսումնասիրություն բառից)։ Հայերեն անվանումը՝ Ուսողություն: Գիտություն է կառուցվածքների, հաջորդականությունների և հարաբերությունների մասին, պատմականորեն ձևավորվել և զարգացել է իրական առարկաները հաշվելու, դրանք չափելու և դրանց ձևերը նկարագրելու գործողությունների հիման վրա[2]։Մաթեմատիկական օբյեկտներն ստեղծվում են իրական կամ այլ մաթեմատիկական օբյեկտների հատկություններ իդեալականացնելու և հատուկ լեզվով դրանք գրառելու ճանապարհով։ Մաթեմատիկան բնական գիտությունների շարքին չի պատկանում, սակայն լայնորեն կիրառվում է այդ գիտություններում ինչպես ճշգրիտ բովանդակության ներկայացնելու, այնպես էլ նոր արդյունք ստանալու համար[3]։ Մաթեմատիկան հիմնարար գիտություն է, որի միջոցով այլ գիտություններում բովանդակությունը ներկայացվում են մեկ միասնական լեզվով։ Այդկերպ այն ազդում է դրանց միջև կապի վրա և օգնում է տարբեր գիտություններում բնության ընդհանուր օրենքները գտնելու հարցում։

Տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտություն, հասարակական գիտություն, որի հետազոտության առարկան արտադրական հարաբերություններն են, աշխատանքի հասարակական կազմակերպման օրինաչափությունները, պատմական որոշակի արտադրաեղանակներում տնտեսագիտական օրենքների գործողությունը, հասարակական արտադրության կառավարման կիրառվող ձևերը, եղանակները և ձևերը։ Տնտեսագիտության տնտեսակարգն ուսումնասիրում է արտադրողական ուժերի զարգացման և վերնաշենքային հարաբերությունների փոխներգործության հետ դիալեկտիկական միասնության մեջ։ Խնդիրն է բացահայտել պատմական զարգացման գործընթացում հասարակության տնտեսակարգի օբյեկտիվ օրինաչափությունները և արտադրության եղանակների հաջորդափոխությունը, վիճակագրական մշակման ենթարկել և տեսականորեն համակարգել տնտեսական կյանքի երևույթները, գործնական հանձնարարականներ մշակել կենսական բարիքների արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման բնագավառներում։ Լինելով հասարակական գիտությունների մաս՝ տնտեսագիտությունը տեսականորեն արտահայտում է տարբեր դասակարգերի ու սոցիալական խմբերի նյութական շահերը, կատարում աշխարհայացքային և գաղափարա

English

Passive voice This book is written by me. The door is being opened by him. She has been beaten by her brother. My car was broken by my sister. The chair is being moved by me. The disscusion is being discussed by us. This house will be bought in 5 days. My homework must be done in 30 minutes, but I'm very tired, and I can't do it.

Էներգիա

Էներգիա ստանալու տարբեր միջոցներ կան։ Տարբեր երկրներում էներգիա են ստանում տարբեր ձևերով։ Քամու էներգիա: Երկրի մակերևույթի անահամաչափ տաքացումը, բարդ ռելիեֆը, ջրային ավազանների ու ցամաքային տարածությունների տարբեր ջերմունակությունները առաջացնում են մթնոլորտային տարբեր ճնշման մարզեր (բարձր և ցածր): Ճնշումների տարբերություններից ելնելով երկրագնդի վրա առաջանում են քամիներ: Քամու էներգիան կարող է վերածվել էլեկտրաէներգիայի: Հատկապես կարևոր է հեռավոր այն տարածաշրջանների համար, որոնք միացված չեն էլեկտրականության ընդհանուր ցանցին: Հողմակայանների դրական կողմերից մեկն էլ այն է, որ սպառողը համեմատաբար անկախ է: Գիտնականները հաշվարկել են էներգիայի ընդհանուր քանակությունը, որը կարելի է ստանալ քամու օգնությամբ: Պարզվել է, որ մեր մոլորակի վրա քամու էներգիան այնքան է, որ կարող է լիովին բավարարել մարդկության էներգետիկ պահանջները: Մթնոլորտի բարձր շերտերում քամին ավելի ուժգին է և մշտական, ինչն ավելի մեծ քանակությամբ էներգիա է ապահովում, քան Երկրի մակերևույթի կամ ծովային քամիները: Մի շարք երկրներ հսկայա

About my school

I study at Mkhitar Sebastatsi Educational complex. Our school differs from other schools because here we learn with computers. I'm not against computer-based learning, but I think we must also write. Our school helps us to choose our profession. We study according to our individual curriculums. We can choose three subjects and have more lessons in them. For example, I have chosen Mathematics and English and I have 4 more lessons in these subjects. Our school has many merits and demerits. One of the demerits is General morning training. Some people like general morning training, but others don't. I would like the general morning training not to be compulsory. Another merit of our school is that we often go on educational trips. In this way, we learn a lot about our country better. 

Ես

Բարև)) Ես Էլենն են, 13 տարեկան եմ։ Ինչպիսի՞ն է իմ սեփական ես-ը։ Նախ նշեմ, որ ես շատ համառ, բարի, լուրջ և ընկերասեր մարդ եմ։ Երբեք չեմ փորձել իմ ես-ով նմանակվել որևէ մեկին, հակառակը միշտ փորձել եմ տարբերվել (խոսքը ենթամշակույթի մասին չէ.): ԱՏՈՒՄ եմ կոպիտ և մեծամիտ մարդկանց։ Իմ`մարդկանց մասին կազմած առաջին կարծիքը, միշտ սխալ է լինում։ Ես շատ փակ մարդ եմ, չեմ սիրում մարդկանց հետ կիսվել։ Ամեն մանրուք ինձ կարող է նյարդայնացնել։ Աթեսիտ եմ։