Posts

Showing posts from August, 2018

2017-2018Ուսումնական տարվա հաշվետվություն

Image
Քանի որ ես  այս ուսումնական տարում անցել եմ բացակաների թույլատրելի քանակը,  ես  պետք է  ներկայացնեմ  իմ կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը: Նախագծեր - Անհատական աշխատանք պատմությունից։ - Նախագիծ։Էկոլոգիական խնդիրներ - Էկոլոգիա - Նախագիծ։Ենթամշակույթներ - Կարդում ենք Չարենց Ճամփորդություններ և ճամբարներ Թեղենիս Ամառային ճամբար։Գազանանոց ____________________________________ Մեդիաուրբաթ և առավոտյան պարապունքներ Մեդիաուրբաթներին երբեմն ներկա գտնվել եմ, սակայն չեմ մասնակցել։ Ընդհանուր պարապունքներից միշտ ներկա եմ եղել։