Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(35-65


36.Տրված բառերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա
Փախչել, զեղչել, զղջալ, զիջել, թաղկել, գաղջ, եղջերու, ընչանցք, զոքանչ, կիսափուտ:
1֊ում
37.Տրված բառերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա
Արտույտ, ահասարսուռ, ծարավ, ճմռթել, քարշակ, զմուռս, արագիլ, արծիվ, արջենի, մազապուրծ, կինճ, վիժանուտ:
4֊ում
38.Տրված բառերից և բանաձևերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա
Բահրեյնի, Ջուղայեցի, երեկոյան, Սոմալիում, վերարկույով, Չիբուխլույում, աղյուսակ, սյունակ, պայուսակ, ՕՖելիայի:
3֊ում
39.Տրված բառերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա
Սառնամած, լացակումած, մթամած, տախտակամած, հասարակած, սոխառած, սուսյաց, ընդդիմակաց, հայատյաց, հարված, ամպամած, մթագնաց:
2֊ում
40.Տրված բառերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա
Սպանախ, բամիա, բողկ, աղցան, սուսամբար, սիբեխ, կուլիչ, ակրատ, հաղարջ, բաղարջ, բրդուճ, եղինջ:
3֊ում
41.Տրված բառերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա.
Սերկևլենի, ալոջենի֊ալոճենի, կաղամբ, մեղվամուշկ, դամբուլ, ընկույզենի֊ընկուզենի, չիչխան, գազար, կարտոֆիլ, բադրիջան, սնբուկ֊սմբուկ, սամիթ։
3֊ում
42.Տրված բառերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա.
Այծկիթ,սայրակ֊ սարակ, ջայիլամ֊ ջայլամ, մրկահավ, հավալուսն,մրտիմ, ճուռակ, մրջույն֊մրջյուն, գորշագռավ, կակադու, կոլիբրի, բվեճ:
3֊ում
43.Տրված բառերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա.
Լուսատտիկ, թառափ, քամոլիոն֊քամելեոն, վտառ, սահնօձ, լոռտու֊ լորտու, գյուռզա֊գյուրզա, խաչասարդ, ծովոզնի, ճպուռ, ուտիճ, կինճ։
3֊ում
44.Տրված բառերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա.
Մարմարիոն, տրիլյոն֊տրիլիոն, մշկընկույզ, Ամալյա, ակորդյոն֊ ակորդեոն, Միքաելյան, միմյայն֊միմիայն, սյունակ, փասիան, Մետաքսյա, Բենյամին, աշխույժ։
3֊ում
45.Տրված բառերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա.
Փաքցնել, անհարկի, թաղքած, վարքաբեկել, քսուկ, վարակիչ, սքավոր, սուտմեռուկ, ծեծկռտուք, նավաբեկյալ, սրտխառնուկ֊սրտխառնուք, գոգնոց։ 1֊ում
46.Ո՞ր շարքերում ուղղագրական սխալ կա
1) սեփ-սև, հուսախաբ, խարխափել, լիրբ
2) հապշտապ, տարփողել, թարփ, ամրակոփ
3) նրբանկատ, խաբկանք, բորբ, սպրդել
4) սրբել, թպրտալ, շամբուտ, ծոպավոր
5) աղյուսակ, ծփծփալ, սափրիչ, կափկափել
6) կառափնարան, երկնահուպ, հղփանալ, գիպս
1,3,6
47.Շարքերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա.
1) առընթեր, որոտընդոստ, երկնչել, ինքնըստինքյան
2) առէջ, միջօրե, Երևանջէկ, երբևիցե
3) մանրէաբան, այժմեական, անէական, գործունեություն
4) քնքշօրոր, վաղորդայն, վաղօրոք, ջրօրհնեք
5) թիկնօթոց, օրորոց, գիշերօթիկ, անոթ
6) հոտնկայս, ակնդետ, խոչընդոտ, չխչխկոց
չկա սխալ
48.Տրված բառերից քանիսու՞մ ուղղագրական սխալ կա
Կարկառել, առընթեր, հովար, անհեթեթ, թավալգլոր, երկվորյակ, խրտվիլակ, դժխեմ, առնչություն, նախշազարդ, հարթաքանդակ, հանապազորդ:
3-ում
49.Նշիր այն բառերը, որոնցում ուղղագրական սխալ կա.
1.անեծք
2.բարոքել
3.մտացածին
4.հոգնա
5.մտածություն
6.բանբակ
7.բևեկն
8.խաբեություն
9.խորդածություն
2,6,9
50.Նշիր այն բառերը, որոնցում ուղղագրական սխալ կա.
1.անբասիր
2. ամբարիշտ
3. գիրկընդխառն
4. գրաբար
5. զգուշորեն
6. բամբիռ
7. տարորոշել
8. քարակարկառ
9. խորդուբորդ
1,2,7
51.Նշիր այն բառերը, որոնցում ուղղագրական սխալ կա.
1. աղյուսակ, 2. հարյուրյակ, 3. պայուսակ, 4. սյունակ, 5. հարսնյակ, 6. դաստառակ, 7. իննսունամյակ, 8. քառասնամյակ, 9. դաստիարակ
Սխալ են՝ 3,4,9
52.Նշիր այն բառերը, որոնցում ուղղագրական սխալ կա.
1.աղբաբզեզ, 2. հարդաշաղախ, 3. պաքսիմատ, 4. սաղմոսերգու, 5. հիպնոս, 6. դարպասել, 7. ինժեներ, 8. քարակարկառ, 9. ուղղագրություն
3,7,9
53.Նշիր այն բառերը, որոնցում ուղղագրական սխալ կա.
1.թփուտ, 2. հապշտապ , 3. պարփակել, 4. թղպամած, 5. թպրտալ, 6. հապճեպ, 7. հափշտակել, 8. ինքնամփոփ, 9.ամպահյուս
Սխալ են՝5,8
54.Նշիր այն բառերը, որոնցում ուղղագրական սխալ կա.
1.արծարծել, 2. բարբաջել , 3. բարբառել, 4. սեթևեթել, 5. հեթեթալ, 6.սռթսռթալ, 7. ելևէջել, 8. կայծկլտալ, 9. Կռթկռթալ
Սխալ են՝ 5,9
55.Նշիր այն բառերը, որոնցում ուղղագրական սխալ կա.
1. Արժևորել, 2. Ոգևորել, 3. Գերեվարել, 4. Արևել, 5. Անձրևել, 6. Բարևել, 7. Դրսևորել, 8. Կարևորել, 9. Գոտևորել
Սխալ են՝ 1, 7, 9
56.
1. ճկռել, 2. Ճգնել, 3. Ճքվել, 4. Ճաքճքել, 5. Ճամարտակել, 6. Ճեղքել, 7. Ճմռթել, 8.Ճպռոտել, 9. ճառագել
Սխալ են՝ 2, 5, 7, 8
57.
1. գզվռտուք, 2. Տրտմաշուք, 3. Փսփսուկ 4. Ծեծկռտուկ, 5. Քաշկռտուք, 6.Տրտմասուք, 7. Մանրուք, 8. Փնտրտուք, 4. Քսուք
58.
1. տարորոշել, 2. տարրալուծել, 3. միատարր , 4. տարրական, 5. տարընթաց, 6. տարադրամ
59.
1. հայլազարդ, 2. արդուզարդ , 3. գմբեթարդ, 4.գեղարդ , 5. կրթնթարդ, 6. վիմարդ
Սխալ չկա
60.
1. բարձրակետ, 2. Հայցակետ, 3. կիզանուտ, 4. Կիսափուտ, 5. Բևեռախույզ, 6. Բնախույս
Սխալ են՝ 5,6
61.
1. մախաղ, 2. շաղախ, 3. փարչ, 4. հարճ, 5. փրչոտ, 6.քրջոտ
Սխալ են՝ 1, 3, 6
62.
Տարերգի դեմ կռվելը տարրական բան չէ: Թեկուզ շոտլանդական քաթանից կարված լինեն, չեն դիմանա մրրիկին, կընկնեն առագաստները: Դեկտեմբերի տասնիննին բարձրացավ իններորդ ալիքը: Մրրկածուփ օվկիանոսի ալիքների հուժկու շեղջերը բարձրանում էին վեր ու հսկայական շաչուն-շառաչյունով ընկնում ցած:
63.
Հակառակ իր վանող արտաքինին՝ նա մարդախույս չէր. Ընդհակառակը, չափազանցբարիացակամ քրիստոնյա էր և աշխաըում էր աչքի չընկնել: Կլիներ հիսունիննից վաթսունտարեկան: Հանապազօրյա աշխատանքին զուգընթավ տարվում էր մարգարեականխորհրդածություններով, որոնք անդորր էին բերում ծռովահույզ հոգուն, ոսկրոտ մարմնին:
64.
Միջօրեի շոգին, պառկած ականակիտ, քչքչան աղբյուրի մոտ, հայացքը հառած գեղուղեշերկնաքերծ բարդիներին, Հովհաննես Դանիելյանը յուրօրինակ փիլիսոփայություն էրզարգացնում: Հանկարծ ամեն ինչ փոխվեց: Մի րոպեում ոտից գլուխ թրջվեցինք: Կիրճըմթնեց: Կայծակնառաք երկինքը վայրկենաբար սկսեց փայլատակել: Մենք պետք է շտապփոխչեինք այդ արհավրալից վայրից:
65.
Անթափանց, սռթսռթացնող ծոնավությամբ թաթախված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյանափի ողջ երկայնքով մղվում էր երկու ըմբոստ տարերգի անհաշտ ըմբիշային պայքարը,ցամաքը խոչընդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքիվրա հարձակվելուց, մակընթացությունից:Comments

Popular posts from this blog

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առակ

Քերականություն