Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(1-35)

1. Տրված բառերից քանիսում բաց թողած տեղում պետք է գրվի օ?
Հանապազորդ, հանապազօրյա, ամանոր, պնդօղակ, օրըստօրե, նախորոք, ամենօրյա, բախտորոշ, գիշերուզօր, ապօրինի, հոգուդ, մեղմորե

2.
1) հևիհև
2) արևառ
3) սեթևեթանք
4) հոգեվարք

3. Բառերից քանիսու՞մ է բաց թողած տեղում գրվում եվ
Գոտևորել, ուղևորվել, բևեռել, գերեվարել, դեդեվել, ոգևորել, ոսկևորել, արժևորել, սեթևեթել, կարևորել

4. Բառերից քանիսու՞մ է բաց թողած տեղում գրվում է
Անէ, երբևիցե, մանրէ, վայրէջք, լայնէկրան, առօրեական, անէական, այժմէական, ինչևէ, գոմեշ

5. Բառերից քանիսու՞մ է բաց թողած տեղում գրվում օ
Թագավորօծություն, խաղաղօվկիանյան, հոգուդ, զորօրինակ, զորհանապազ, դաշնօրոր, ամանորյա, ամենօրյա, անրակոսկր, բնօգտագործում

6. Տրված հապավումներից քանիսու՞մ է բաց թողած տեղում գրվում ոչ թե ո, այլ օ.
ՄՕԿ, ՆԱՏՕ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՅՈՒՆԻԴՕ, ՀՕՖ, ԲՈՀ, ՀՕԿ, ՌՈ, ՔՈ, ՕԵԿ

7. Տրված հապավումներից քանիսու՞մ է բաց թողած տեղում գրվում ոչ թե օ, այլ ո.
ՀԱՕԿ, ՀՕՄ, ՌՈ, ՀՕՖ, ԲՈՀ, ՄՕԿ, ԱՕԿ, ՀՕԽ, ՔԴՕ, ՉԹՕ

8. Բառերից քանիսու՞մ է բաց թողած տեղում գրվում օ.
Գիշերօթևան, հանապազօրյա, հանապազորդ, երկարօրյա, առօրյա, լրիվօրյա, տնօրհնեք, ինքնօքսիդացում, դահուկորդ, նեղօձիք


9. Բառերից քանիսու՞մ է բաց թողած տեղում գրվում ը
Նետընկեց, խոյընթաց, քարընկեց, գորտնկիթ, գահընկեց, ակնդիր, առնչվել, առընթեր, չփփոց, անընչացք

10. Բառերից քանիսու՞մ է բաց թողած տեղում գրվում հ
Արհամարհանք, ամպհովանի, խոնարհում, բարեշնորհ, ապաշխարանք, արհավիրք, ընդամենը, ընդհանուր, մանադազգահ, հեթեթալ

11. Տրված բառերից քանիսում բաց թողած տեղում պետք է գրվի հ.
Ժպիր, արհամարհանք, ընդհատել, տարաշխարհիկ, հայհոյանք, շնորհք, խոնարհվել, հեղհեղուկ, հեղեղատ, հայթայթել

12. Բառերից քանիսում է բաց թողած տեղում գրվում բ.
Թամբ, բամբակ, Սերոբ, պղնձակոփ, իրավամբ, խափշիկ, թմբլիկ, քերովբե, խաբկանք, խարխափել

13.
Գաբրիել, արբշիռ, թրմփալ, թմբկահար, Հայարփի, հարբած, Հռիփսիմե, հարածուփ, հապշտապ, հափշտակել

14. Բառերից քանիսում է բաց թողած տեղում գրվում ծ.
Դողէրոցք, այրուծք, դաջվածք, ճրագալույց, անդամալույծ, տխեղծ, վեհապանծ, ձվածեղ, մտածություն, շղթայապուրծ

15. Տրված բառերից քանիսում բաց թողած տեղում պետք է գրվի ղ.
Դժոխք, թուխս, Ջավախք, աղտեղություն, նախշազարդ, երկնամուխ, փայծաղ, սպանախ, ճողփյուն, ախտորոշել, գաղտագողի, տախտակ

16. Տրված բառերից քանիսում բաց թողած տեղում պետք է գրվի չ.
Ակնակապիճ, աղճատել, աջհամբույր, կոճկել, պճնանք, թրջել, քուրջ, փարչ, խոճկոր, ուռճանալ, միջև, զոքանչ
2-ում

17. Բառերից քանիսում է բաց թողած տեղում գրվում ց.
Ոսկեպախուրց, սերուցք, վրձին, տապահեղձ, տրցակ, ցնծալ, ցնցել, ցնցուղ, ուրց, փայծաղ, փղձկալ, քուրձ
6-ում

18. Բառերից քանիսում է բաց թողած տեղում գրվում կ.
Անհարկի, տաղտուկ, տաքդեղ, վարկաբեկել, ֆրակ, ռեքվիեմ, սևակնած, ստուգարք, սրտխառնուք, ճկվածք, ճաքճքել, վարակ
7-ում

19. Բառերից քանիսում է բաց թողած տեղում գրվում ք
Բարվոք, գոգնոց, գոգավոր, ջրապապակ, նորոգել, հոգս, հավաքել, հոգնաբեկ, ոգելից, ոռոգել, Մարգար, հովվերգություն
2-ում

20. Տրված բառերից քանիսում բաց թողած տեղում պետք է գրվի ռ
Երեսուն, ոսկոր, պայտար, ժխոր, անախորժ, սարսռալ, փրփռալ, կռճիկ, բրոնզ, փռթկացնել, մառախուղ, ուղղափառ
6-ում

21.Տրված բառերից քանիսում բաց թողած տեղում պետք է գրվի մ.
Ամբարտավան, անբիծ, վերամբարձ, Դուշանբե, անբարիշտ, բամբասանք, բամբիշ, սիմֆոնիա, անբասիր, բմբուլ, սուսամբար, ամբիոն
7-ում

22. Բառերից քանիսում է բաց թողած տեղում գրվում ն
Անբասիր, ամբար, ամպրոպածին, ամբրոս, անպայման, ամբաստանել, անպաճույճ, անփութորեն, ամբարտավան, անբերրի, բանբեր, պոչամբար
6-ում

23. Բառերից քանիսում է բաց թողած տեղում գրվում մ.
Բամփել, գամվել, ընդոստ, համբերել, թմբուկ, շամփուր, շիմպանզե, շամբուտ, սիմֆոնիկ, սուսամբար, Սամվել, փամփուշտ

24. Որ շարքերի բոլոր բառերի բաց թողած տեղերում է գրվում դ.
1)Որդնել, ջարդուխուրդ, Սեթրակ, Վարթիթեր
2)Վրդովել, նյարդային, նշտարենի, հարդարել,
3)հորդառատ, հաշմանդամ, երդիկ, երդում
4)զարդարանք, զարդուղի, ընդդարմանալ, լյարդ
5)դրդպատճառ, Նվարդ, Զվարթ, Վրթանես
6)բրդուճ, արդուկ, արդար, գրտնակ

25. Որ շարքերի բոլոր բառերի բաց թողած տեղերում է գրվում ծ
1)խավիծ, խծկել, ծածկոց, կատարածու
2)կեցվածք, հեծկլտալ, մազապուրծ, ործկալ
3)սիգապանծ, վերծանել, տաղասած, փայծաղ
4)ցնծալ, տախտակամած, կուրծք, նվագածություն
5)ակնածանք, անդամալույց, գլուխկոնծի, անեծք
6)ասացվածք, լվացք, թխվածք, դարձվածք

26. Որ շարքերի ոչ մի բառի
1) նշտար, որմնախորշ, պատշգամբ, ճշգրիտ
2) հուժկու, նաժիշտ, խոշոր, երաշտահավ
3) դշխուհի, խորշակ, պագշոտ, գուշակ
4) անախորժ, նշդարենի, բշտիկ, նշխար
1), 3)

27. Տրված բառերից քանիսում բաց թողած տեղում պետք է գրվի կրկնակ տառ.
Ուղղաբերձ, խորաքնին, բազմատարր, անդորրագիր, ուղեգիծ, ընդարմանալ, գործուղել, հովվերգություն, իննամյա, կեղծամ, կիլովատտ, ձյունամրրիկ
7

28. Որ շարքերի բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում կրկնակ տառ.
1) տզզալ, կտտանք, ծաղկափթիթ, լուսատտիկ
2) ուղղամիտ, ծառուղի, աբբահայր, ընդդիմանալ
3) Հելլադա, Աքիլլես, Հոլանդիա, Վիեննա
4) ֆիննական, խշշալ, հովվերգություն, բալլադ
5) իննսունական, բուդդայական, բնօրրան, մրրկահավ
6) ճռճռալ, միատարր, վշտալլուկ, այբբենական


29. Բառերից քանիսում է բաց թողած տեղում գրվում կրկնակ տառ
Տարրաբանություն, տարանջատել, տարրալույծ, տարրական, տարակարգ, տարույթ, տարաձայնել, տարակենտրոն, տարարմատ, տարազատել, տարնմանում, տարա
3-ում

30. Բառերից քանիսում է բաց թողած տեղում գրվում կրկնակ տառ
Բնօրրան, ֆիննացի, օրերգ, ռասսայական, մասսայական, պասիվ, հելլենիզմ, հոնուհի, միատարր, Միսսուրի, կեցցե, անդորրագիր
9-ում

31. Տրված բառերից քանիսում ուղղագրական սխալ կա?
Արբշիռ, փաղչել-փախչել, հորձանուտ, արհամարհել, տարորոշել, ավելնորդ-ավելորդ, քսուք-քսուկ, ժայթքել, ճմռթել, ջրահեղց-ջրահեղձ, սրտդողել, եղեվնուտ-եղևնուտ
4-ում

32. Տրված բառերից քանիսում ուղղագրական սխալ կա?
Իջվածք, թորվածք, թխվածք, թերմացք, նստվածք, բեկվացք-բեկվածք, ընդելուզվացք-ընդելուզվածք, խարտվացք-խարտվածք, հայացք, լվացք
3-ում

33. Տրված բառերից քանիսում ուղղագրական սխալ կա.
Խուզվածք, ծալվացք-ծալվածք, հաղճաղյուս-հախճաղյուս, հակօրեն, հակվածք, հեթեթալ, իջանցք, ժայռափլվածք, այրվածք, պատմվածք
2-ում

34. Տրված բառերից քանիսում ուղղագրական սխալ կա.
Արխալուխ-արխալուղ, գազամուղ, երկնամուխ, խորամուխ, բոցամուխ-բոցամուղ, նավթամուղ, ջրմուղ, հացթուխ, մալուխ, հորդաբուխ
2-ում

35. Տրված բառերից քանիսում ուղղագրական սխալ կա.
Գիրթ, գորտ, դիրտ, բարեկիրթ, զարդ, զվարթ, մերթ, մորթի, հորդ, փերթ, բիրտ, հերթ
2-ում

Comments

Popular posts from this blog

Առակ

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Հայոց վիշտը