Բարի Գալուստ -_-


Tuesday, September 18, 2018

Swinging Bridge in Khndzoresk

in 2012, only two years after the opening of the Tatev cableway, another equally electrifying and memorable journey was created for you in the scenic Syunik Region. Only 30 kilometers from Tatev, a suspension bridge connects old Khndzoresk with new Khndzoresk. As you read on, you will realize that this is not an ordinary bridge nor is it an ordinary village!

The bridge was inspired by a local entrepreneur's passion to showcase a truly unique Armenian village. His goal was to preserve the village's past, and, for future generations to discover their roots. The suspension bridge is a work of love by the people of the village. It was built by the villagers with their own hands, and horses, without modern machinery. It spans 160 meters across the most rugged, yet scenic gorge one could imagine. It's worth stopping along the way to catch your breath and take amazing pictures of the cliffside dwellings.

That's right, people lived on these cliffs for many centuries. It wasn't until the mid-twentieth century that Soviet officials declared the caves uncivilized and forced the villagers to relocate themselves. Many villagers relocated to new Khndzoresk or moved elsewhere. The caves or krataker are naturally formed and man-made.
Image result for swinging bridge in armenia

Wednesday, August 22, 2018

2017-2018Ուսումնական տարվա հաշվետվություն

Քանի որ ես այս ուսումնական տարում անցել եմ բացակաների թույլատրելի քանակը, ես պետք է ներկայացնեմ իմ կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը:

Նախագծեր
-Անհատական աշխատանք պատմությունից։

-Նախագիծ։Էկոլոգիական խնդիրներ

-Էկոլոգիա

-Նախագիծ։Ենթամշակույթներ

-Կարդում ենք Չարենց


Ճամփորդություններ և ճամբարներ

Թեղենիս

Ամառային ճամբար։Գազանանոց

____________________________________

Մեդիաուրբաթ և առավոտյան պարապունքներ

Մեդիաուրբաթներին երբեմն ներկա գտնվել եմ, սակայն չեմ մասնակցել։ Ընդհանուր պարապունքներից միշտ ներկա եմ եղել։


Wednesday, May 30, 2018

Ամառային ճամբար։օր 3

Այսօր մենք անցկացրեցինք շատ լավ օր գազանանոցում։ Առավոտյան`ընդհանուր պարապունքից հետո, մենք ուղևորվեցինք գազանանոց։ Եղանակը շատ վատն էր, բայց դա չխանգարեց մեզ անցկացնել այնտեղ լավ ժամանակ։ Սկզբում մենք զբոսնեցինք գազանանոցում, իմ վերջին այցից հետո նա շատ փոխվել էր։ Հետո մենք նստեցինք այնտեղի նստարաներին, սկսեցին քննարկել մեր ճամբարային օրերը և սնվել։ Այսպես ավարտվեց մեր օրը գազանանոցում։ Մենք նստեցինք ավտոբուս և վերադարձանք դպրոց։

Tuesday, May 22, 2018

Սիրո իմ ընկալումը

Բոլորը արժանի են սիրելու և սիրված լինելու։ Սերը կարող է մարդկանց փոխել։ Այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն ձևավորվել, նրանք ոչինչ չեն կարող տալ իրենց սիրուն։ Ես կարծում եմ, որ զույգերը պետք է լրացնեն միմյանց։ Սերը դա ատելություն է, տխրություն է, հիասթափություն է, սերը ամեն ինչ է։ Եթե մարդ ցանկանում է լինել սիրված ուրիշի կողմից, ապա առաջին հերթին պետք է սովորի սիրել ինքն իրեն։ Սերը անբացատրելի զգացմունք է։ Կարծում եմ, կարելի է մարդուն սիրել առանց ճանաչելու իրեն։ Կարծում եմ, որ հեռավորությունը կարող է ապացուցել, արդյո՞ք իրական է սերը։ 

Friday, May 18, 2018

Thank you letter to my host friend

Hi Ann. I wanna say thank for that time we spent together. Those days were really wonderful. I miss you very much and I count days till our next meeting. I hope, that one day I will be able to come to England and we will meet again. You will show me you country's sightseeings and we will spend good time.
Say hello to your family. Hugs and kisses.


Saturday, May 12, 2018

Ես ընտրում եմ երջանկությունը

Վարպետ Բահուդինը երջանիկ մարդ էր: Նրա դեմքից Ժպիտը երբեք չէր պակասում: Իր ամբողջ կյանքը ներծծված էր տոնի բույրով: Նույնիսկ մահանալիս նա անհոգ ծիծաղում էր: Թվում էր, թե նա վայելում էր մահվան գալը: Աշակերտները խմբած էին նրա շուրջը, և մեկը համարձակվեց հարցնել.
—  Ուսուցի՛չ, ինչպե՞ս է ձեզ միշտ հաջողվում երջանիկ լինել: Ինչու՞ եք ուրախանում այս վերջին րոպեներին:
Ծեր վարպետը ժպտալով պատասխանեց.
— Շատ տարիներ առաջ ես եկել էի իմ վարպետի մոտ: Ես տասնյոթ տարեկան երիտասարդ էի, բայց արդեն խորապես տառապում էի: Վարպետը յոթանասուն տարեկան էր,բայց նա ժպտում էր և ուրախանում հենց այնպես: Ես հարցրեցի նրան.«Ինչպե°ս է դա քեզ հաջողվում»: Եվ նա պատասխանեց. «Յուրաքանչյուր ոք, իր ներսում ազատ է իր ընտրութան մեջ: Սա իմ ընտրությունն է: Ամեն առավոտ, բացելով  աչքերս, ես ինքս ինձ հարցնում եմ, թե որն է ավելի լավ՝ երջանկությո°ւնը, թե° տառապանքը: Եվ, չգիտեմ ինչու, ես միշտ ընտրում եմ երջանկութունը: Իմ կարծիքով դա  բնական է: