Քերականություն

1.Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց
թողած տառերը (նաև կրկնակ)։
Քարի մշակման վարպետությունը միջնադարյան Հայաստանում առավել
հարուստ ձևով է արտահայտվել խաչքարերի արվեստում։ Պահպանելով կանոնիվերածվաց կառուցվածքը՝ խաչքարերի հարդարանքի մեջտասնմեկերորդ
դարից սկսածգերիշխող են դառնում երկրաչափական-գծային ու բուսական
բարդ հյուսվածքավոր զարդանախշերը։ Ընդ որումբեկվող գիծը,
ստեղծելով երկրաչափական կոնկրետ պատկերչի ընդատվում նույնիսկ այն
դեպքումերբ դաթարում է ուղաձիգ լինելուց և ներփակվում մի այլ
երկրաչափական ձևի մեջ (շրջանակքառանկյունի)։ Դրանց օրինաչափ
հաջորդականությունն ու շահկապվածությունըստեղծելով որոշակի ռիթմ,եզրագծում են խաչքարը։ Գծային հյուսվածքը թվում է անսկիզբ-անվեր…., իր
շարժման ընթացքի մեջ փոխակերպվում մի ձևից մյուսը՝ չսահմանագծելով
սկիզբն ու ավարտը։ Այս պարագայում զարդապատկերը իր անընդմեջ
հյուսվածքի շնորհիվ դառնում է անսահմանության ու հավերժականության
գաղափարի արտահայտություն։
2. աԱզնվամորին (մոռվարդազգիների ընտանիքին պատկանող 1-1,5 մ բարձրությամբթուփ է կամ կիսաթուփ։ Տերևները բարդ են՝ եռամասնյավերևից գրեթե մերկ ու կանաչ,ներքևից՝ թաղիքանման ու սպիտակավուն։ Ծաղկաբույլը ողկույզ էծաղկաթերթիկներըսպիտակ ենպտուղը բազմակորիզավոր է։ Բույսը ծաղկում է հունիս-հուլիսպտղակալում՝հուլիս-օգոստոս ամիսներին։ Ձմեռելուց հետո բերք է տալիս միայն երկրորդ տարում ուչորանում երրորդ տարում։ Դեռևս հին հույներն ու հռոմեացիներն անտառից հավաքածազնվամորու պտուղներն օգտագործել են ոչ միայն ուտելուայլև բուժականնպատակներով։ Հին Ռուսիայում օրգանիզմի առույգության համար առավոտյան ժամերինըմպել են ազնվամորու և լոռամրգու պտուղներից պատրաստված խոշապ(մրգահյութ)։
բՀայրենական ժողովրդական բժշկության մեջ ազնվամորու պտուղների թուրմը լայնորենկիրառվում է գրիպիմի շարք ցրտառական հիվանդությունների ժամանակ։ Պտուղներըլայն կիրառում ունեն նաև լնդախտիսակավարյունությանստամոքսային ցավերիժամանակ։ Օգտագործվում են նաև մարսողությունը լավացնելու և ալկոհոլայինհարբածությունից սթափեցնելու նպատակներով։ Հայկական ժողովրդական բժշկության մեջազնվամորու պտուղները լայն կիրառում են ունեցել տենդային հիվանդություններիիսկծաղիկների թուրմը՝ օձի կծածի դեպքերում։

Comments

Popular posts from this blog

Առակ

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(1-35)