Պատմություն։շտեմարան

 գրքի 1-ին մասի 1-ին բաժինը /տարեթվեր/.
էջ 4-10, հարց 1-74.
1.3  41.2
2.2  42.4
3.3  43.2
4.2  44.3
5.3  45.2
6.1  46.3
7.4  47.3
8.4  48.3
9.4  49.4
10.1    50.4
11.2    51.4
12.1    52.2
13.2    53.3
14.3    54.2
15.2    55.1
16.4    56.2
17.4    57.1
18.2    58.3
19.2    59.2
20.3    60.3
21.3    61.3
22.3    62.3
23.1    63.2
24.2    64.4
25.2    65.3
26.4    66.1
27.2    67.3
28.2    68.4
29.1    69.4
30.1    70.4
31.4    71.4
32.2    72.3
33.2    73.3
34.3    74.3
35.4    
36.3
37.4
38.2
39.2
40.1

Comments

Popular posts from this blog

Առակ

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(1-35)