1-70 վարժություններ

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում է.
4) դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ
2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ե.
4) ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա
3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ.
4) ապօրինի, նախօրե, վաղօրոք, հանրօգուտ
4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ.
4) հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ
5. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ո.
4) հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ
6. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ը.
3) օրըստօրե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ
7. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում և.
2) սերկևիլ, հևք, կարևոր, հետևակ
8. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում և.
2) ագևոր, ալևոր, ձևույթ, արևկա
9. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում եվ.
4) ագեվազ, գինեվաճառ, ուղեվճար, դափնեվարդ
10. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում յ.
2) ատամնաբույժ, Սերգեյի, հայելազարդ, լռելյայն.
11. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում յ.
2) բարյացակամ, արքայորդի, լռելյայն, կաթսայատուն
12. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում բ.
2) նրբաճաշակ, հարբեցող, արբշիռ, գրաբար
13. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում պ.
3) հպանցիկ, ծոպավոր, ճողոպրել, հապշտապ
14. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում փ.
3) շամփրել, քարակոփ, Հռիփսիմե, ոսկեծուփ
15. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում գ.
1) շագանակագույն, զիգզագաձև, Վարդգես, վարգել
16. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում կ.
3) հարկահավաք, ակցան, փեղկ, անհարկի
17. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ք.
4) բազրիք, ընդերք, բերանքսիվայր, տաքդեղ
18. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում դ.
3) ստահոդ, որդնել, անդամալույծ, վարսանդ
19. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում տ.
2) խրտվիլակ, գաղտուկ, գրտնակ, զարտուղի
20. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում թ.
4) ակութ, անթացուպ, երթուղի, ընթանալ
21. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ձ.
2) հարցուփորձ, բարձիթողի, երկնաբերձ, խոտհունձ
22. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ծ.
2) անեծք, հանդիպակած, փայծաղ, մածուցիկ
23. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերում է գրվում ց.
4) հոգեցունց, պախուրց, հանդիպակաց, ցնծալ
24. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ջ.
4) քաջք, զիջել, աջլիկ, ոջիլ
25. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ճ.
4) բաճկոն, խոճկոր, ճանճ, ճոճք
26. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ղ.
3) գաղտնիք, գաղթօջախ, մաղթանք, աղճատել
27. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում խ.
1) դժխեմ, խախտել, հախճաղյուս, ապուխտ
28. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ր.
1) թորշոմել, խարույկ, իրարամերժ, բուրվառ
29. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ռ.
2) ուռճանալ, քառասնական, կոխկռտել, ճմռթել
30. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում մ.
1) ըմբռնել, ամպամած, թումբ, գամփռ
31. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում մ.
2) ըմբոշխնել, լուսամփոփ, բամբասել, շիմպանզե
32. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ն.
1) բանբասել, հանպատրաստից, անբերիություն, անփույթ
33. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում հ.
4) խորհրդավոր, արգահատելի, հայթհայթել, դժպատեհ
34. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում զ.
1) փոթորկահույզ, ծխնելույզ, բզկտել, մզկիթ
35. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում յա.
4) ոսպնյակ, շուրջերկրյա, Եպրաքսյա, միմյանց
36. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում իա.
1) բամիա, խավիար, Իտալիա, հեքիաթ
37. Բառերից քանիսու՞մ երկհնչյուն կա.
այծյամ, բարյացակամ, թռչուն, ուխտադրուժ, ակնաբույժ, աներևութանալ, միմյանց, պտուտակ
2) չորսում
38. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում կրկնակ բաղաձայն կա.
4) ուղղություն, տանջալլուկ, հովվերգություն, երրորդ
39. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում կրկնակ բաղաձայն կա.
2) ուղղալար, հակընդդեմ, մրրկաշունչ, հովվերգություն
40. Ո՞ր շարքում ուղղագրական սխալ կա.
4) միատարր, տարրալուծել, ուղղեգրություն-ուղեգրություն, բերրի.
41. Ո՞ր շարքում ուղղագրական սխալ կա.
4) մրջյուն, տրտմաշուք, ուղղընթաց, տարրընթաց-տարընթաց
42. Ո՞ր շարքում ուղղագրական սխալ կա.
4) հովասուն, ատամնաբույժ, ուխտադրույժ-ուխտադրուժ, աքիլլեսյան
43. Ո՞ր շարքում ուղղագրական սխալ չկա.
4) պառկել, հոգածություն, վառվռուն, կաթնահունց
44. Բառերից քանիսո՞ւմ է գրվում գ.
Ճրագ, ուրագ, սարկավագ, գոգնոց, բարվոք, շագանակ, անարգ, կարգ, մգանալ, սգազգեստ
1) իննում
45. Տրված բառերից քանիսո՞ւմ է գրվում խ.
Սանդուղք, շաղգամ, թխկի, դժոխային, տաղտուկ, ճողփյուն, զեղչ, գաղտնի, բախտակ, Վախթանգ
4) չորսում
46. Տրված բառերից քանիսո՞ւմ ուղղագրական սխալ կա.
Դժողք-դժոխկ, վարքաբեկել-վարկաբեկել
1) երկուսում
47. Համարակալված բառերում բաց թողած տառերը (տառակապակցությունները) պատասխանների ո՞ր շարքում են ճիշտ նշված:
3) 1-ռ, 2-ղ, 3-բ, 4-ր, 5-եվ, 6-գ, 7-րր, 8-է, 9-ղղ, 10-դ
48. Համարակալված բառերում բաց թողած տառերը (տառակապակցությունները) պատասխանների ո՞ր շարքում են ճիշտ նշված:
2) 1-թ, 2-դ, 3-ը, 4-օ, 5-թ, 6-ղ, 7-ձ, 8-կ, 9-մ, 10-բ
49. Համարակալված բառերում բաց թողած տառերը (տառակապակցությունները) պատասխանների ո՞ր շարքում են ճիշտ նշված:
2) 1-ը, 2-վվ, 3-յա, 4-մ, 5-գ, 6-ն, 7-կ, 8-ց, 9-գ, 10-այ
50. Համարակալված բառերում և բառաձևերում բաց թողած տառերը (տառակապակցությունները) պատասխանների ո՞ր շարքում են ճիշտ նշված:
3) 1-գ, 2-գ, 3-դ, 4-ծ, 5-խ, 6-ր, 7-ու, 8-յու, 9-կ, 10-տ
51. Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում միևնույն տառը (տառակապակցությունը).
3) սաղավարտ, խրտվիլակ, գաղտնի, խայտաբղետ, զարտուղի, թատերական
52. Տրված բառաշարքերից քանիսի՞ բոլոր բառերի բաց թողած տեղում է գրվում միևնույն տառը (տառակապակցությունը).
1) ոչ մեկի
53. Ո՞ր շարքում գծիկով գրության սխալ կա.
3) բառ-մասնիկ, բառ-գիրք-բառգիրք, գրող-հրապարակախոս, բողոք-դիմում
54. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (կապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում անջատ.
4) Սանկտ Պետերբուրգ, առ այն, թփից թուփ, բուրդ գզել
55. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (կապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում անջատ.
4) ի ծնե, առ աստված, բաց կանաչ, թև առնել
56. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (կապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում անջատ.
3) սրբություն սրբոց, վերից վար, թև թևի, ի զեն
57. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (կապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում միասին.
3) հարավկորեական, ջերմամեկուսիչ, թավալգլոր, նախավայրէջքային
58. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (կապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում միասին.
4) սերնդեսերունդ, քարեդարյան, այրուձի, ցաքուցրիվ
59. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (կապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում միասին.
4) այլընտրանք, Սևանհէկ, քարընկեց, տասկոպեկանոց
60. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (կապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում միասին.
4) բուժզննում, ժամկետանց, գողեգող, տասնամյա
61. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով.
4) հարավ-արևմուտք, գրող-հրապարակախոս, մեն-մենակ, ձյուն-ձմեռ
62. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով.
1) տասը-տասնհինգ, հայ-ռուսական, տնով-տեղով, ձյուն-ձմեռ
63. Ո՞ր շարքում միասին, անջատ, գծիկով գրության սխալ կա.
3) սրբություն-սրբոց, մի երկու, կիլոմետր-ժամ, հինգհազարանոց
64. Ո՞ր շարքում միասին, անջատ, գծիկով գրության սխալ չկա.
4) մի երկու, առայժմ, մեն-մենակ, փոխնախագահ
65. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (կապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում անջատ.
4) ինչ որ է, ի սկզբանե, ըստ այդմ, սակավ առ սակավ
66. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (բառակապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում մեծատառով.
2) Վերին Արտաշատ, Սողոմոն Իմաստուն, Մար Աբաս Կատինա, Երվանդ Սակավակյաց
67. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (բառակապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում մեծատառով.
2) Դաշտային Կիլիկիա, Ներքին Բազմաբերդ, Փոքր Ասիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
68. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (բառակապակցությունների) բաղադրիչներն են գրվում մեծատառով.
2) Մերձավոր Արևելք, Դժոխք Հրայր, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Թութմոս Առաջին
69. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (բառակապակցությունների) միայն առաջին բաղադրիչն է գրվում մեծատառով.
3) Հաղթանակի կամուրջ, Քեոփսի բուրգ, Հայրենական մեծ պատերազմ, Հյուսիսային պողոտա
70. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի (բառակապակցությունների) երկրորդ բաղադրիչներն են գրվում փոքրատառով.
1) Ազգային հերոսի կոչում, Արշակունյաց դինաստիա, Խամաճիկների պետական թատրոն, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիա…

Comments

Popular posts from this blog

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առակ

Քերականություն