Մթնոլորտային օդի պահպանության խնդիրներ

Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին ՀՀ օրենսդրության («Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (1994)) խնդիրներն են մթնոլորտային օդի մաքրության և որակի բարելավման ապահովումը, ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական և այլ վնասակար ազդեցությունների նվազեցումն ու կանխումը, այդ բնագավառում հասարակական հարաբերությունների կարգավորումը և օրինականության ամրապնդումը։

Comments

Popular posts from this blog

Առակ

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(1-35)