Հնաբանություններ և նորաբանություններ

Գործնական աշխատանք
1. Գտնե՛լ և դո՛ւրս գրել հնաբանությունները։
Այպանել, աշտե, մարդպետ, ատենադպիր, այրուձի, արդ, ի փառս, հանգույն, զի, վաղր, հանապազ։

Comments

Popular posts from this blog

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առակ

Քերականություն