Շտեմարան։բաժին 2

1. Որ տարբերակներում է տառակապակցության թվային արժեքը սխալ նշված.
4)ՏՇՃԾ-4550
2. Որ տարբերակներում է տառակապակցության թվային արժեքը սխալ նշված.
2)ՓՊԸԺ-8880
4)ՐՈԿԶ-5566
3. Որ տարբերակներում է տառակապակցության թվային արժեքը սխալ նշված.
1)ՆԾ-460
2)ՌՋՆ-1980
4)ՎՅԳ-3330
4. Տրված բառերից քանիսում է ընդգծված ե-ն արտասանվում է.
Չվերթ, քսաներեք, աներևակայելի, կատակերգակ, ձայներիզ, կիսաեփ, պարեղանակ, խուռներամ, պարզերես
5. Տրված բառերից քանիսն են սկսվում ձայնավորով.
ընթրիք, էկոլոգիա
6. Որ շարքերում գաղտնավանկ ը-ի տեղադրման սխալ կա.
1) գըրգըռել, քըրթմընջալ, խընդըրել-խընդրել, տասնըվեց
2) բընանըկար, կըցկըտուր, բըժըշկական, գըտընվել-գըտնըվել
4) ձընագընդի, կըրկնել-կըրկընել, դըստրիկ, համադըրել-համադրել
6) քընքշանք, նըրբանըկատ, սընընդարար, բարձըրանալ-բարձրանալ
7. Ո՞ր շարքերի բառերի այբբենական դասավորությունն է սխալ.
1) պարթև, պարծանք, պաքսիմատ, պերճաշուք
4) հմայիչ, հյուղակ, հյուսիս, հնագետ
5) այգեպան, այգեվետ, այգերգ, այգի
8. Ո՞ր բառերում և բառաձևերում է ե տառը յէ երկհնչյունի գրային նշանը.
1.Հորեղբայր, 2. ինքնաեռ, 5.փութեռանդ, 6.երևույթ, 9.ամենաերջանիկ
9. Ո՞ր բառերում և բառաձևերում է ե տառը է հնչյունի գրային նշանը.
3.Աներևույթ, 7.աներևակայելի, 9.ապերջանիկ
10. Ո՞ր բառերում է ընդգծված ո տառը օ հնչյունի գրային նշանը.
1.Եռոտանի, 2.ծնկոսկր,4. անորակ, 5. բախտորոշ, 9. Հայորդի
11.1,4,6,9
12.3-ը
13.5 բառ
14.2,4,5,6
15.1,2,4,6,8,9
16.5 բառ
17.6 բառում
18.7 բառում
19.1,2,3,5
20.5 բառում

Comments

Popular posts from this blog

Առակ

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(1-35)