«Իշխանություն» և «Ինքնիշխանություն»

Պետական ինքնիշխանությունը։ ունի հատկանիշներ,իրավունքներ, ներքին և արտագին ինքնիշխանություններ․ ինքնիշխանություն բառը նշանակումէ գերագույն իշխանություն, բայց պեության ինքնիշխանությունը հայտնվում է երկրի ներսում ,պետական իշխանության գերակայությամբ և արտագին հարաբերություններում անկախությամբ

Պետական իշխանությունը։ ենդադրվում է իշխող և կառավարվող, նա հասարակության անհրաժեշտ տարնէ, իշխանությունը կարավարում է,կանոնագրում է հասարակությունը երկիրը։Գոյությոն ունեն իշխամության տեսակներ որոնք են; կուսակցական, կրոնաեկեղեցական, խմբայի,ընտանեկան, համայնքի և այլն։Իշխանությունն նաև ունի իր հատկանիշները։

Comments

Popular posts from this blog

Առակ

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(1-35)