Skip to main content

Երեք որսորդ

Կար-չկար երեք որսորդ: Երեքի հագն էլ շոր չկար: Երեքի մոտ էլ հրացան կար: Երեք հրացաներն էլ լիցքավորված չէին: Որսորդները դուրս եկան լուսաբացին և գնացին հեռու- հեռու և էլի շատ հեռու: Անտառի մոտ նրանք կրակեցին երեք նապաստակի, երկու նապաստակներին չկպավ, իսկ երրորդը փախավ նրանցից: Նրանք հրացանը դրեցին այն որսորդի գրպանը, որի հագին շոր չկար: Ախ, Աստված իմ ինչպես մենք կեփենք այն նապաստակին, ով մեզնից փախել է: Եվ երեք որսորդները նորից շարունակեցին իրենց ճանփան: Նրանք գնացին հեռու-հեռու և էլի հեռու: Վերջապես հասան մի տան, առանց պատեր, առանց տանիք, առանց գմբեթ, առանց պատուհան և առանց ամեն-ինչ: Երեք որսորդները երեք անգամ ուժեղ թըխկացրեցին դուռը, տուկ, տուկ, տուկ: Տերը ով տանը չէր կանչեց, ով է, ինչ է ձեզ հարկավոր: Կարող եք մեզ օգնել մի անոթ կարող եք տալ, որ այն նապաստակին եփենք, ով մեզնից փախչել է: Ախ Աստված իմ, ընկերներ, ես ընդամենը ունեմ երեք անոթ,երկուսը ջարդված, երրորդն էլ`անպետք:

Ռուսերեն տարբերակը`https://azku.ru/skazki-narodov-evropyi/tri-ohotnika.html

Comments

Popular posts from this blog

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Ստեղծագործությունը այն մասին է, որ Մթնաձոր`քաղաքից գալիս է մի կին, և որոշում է մնալ այդտեղ ապրողներից մեկի տանը։ Պատմվածքի բոլոր հերոսները ինձ համոզեցին։
Ասիան շատ էր տարբերվում`գյուղում ապրող բոլոր աղջիկներից, այդ պատճառով էլ նա Սաքանի մոտ առաջացրել էր հետաքրքրություն, որը չեմ կարող սեր անվանել։ Միակ բանը, որ Սաքանին աղջկա մեջ գերել էր, աղջկա տարբերվող լինելն էր, և ինձ թվում է, եթե աղջիկը շարունակեր ապրել նրանց հետ, Սաքանը կկորցներ նրա հանդեպ ողջ հետաքրքրությունը, քանի որ Ասիան ապրելով նրանց հետ կնմանվեր մնացած բոլոր գյուղացիներին։
Պատմվածքն ինձ դուր եկավ, իր ոճով այն շատ էր տարբերվում մնացած շատ ստեղծագործություններից։

Պատմվածքի իմաստը կայանում էր նրանում, որ երբեմն մենք չենք գնահատում այն`ինչ ունենք և ցանկանում ենք ունենալ նորը։


2017-2018Ուսումնական տարվա հաշվետվություն

Քանի որ ես այս ուսումնական տարում անցել եմ բացակաների թույլատրելի քանակը, ես պետք է ներկայացնեմ իմ կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը:

Նախագծեր
-Անհատական աշխատանք պատմությունից։ -Նախագիծ։Էկոլոգիական խնդիրներ -Էկոլոգիա -Նախագիծ։Ենթամշակույթներ -Կարդում ենք Չարենց
Ճամփորդություններ և ճամբարներ ԹեղենիսԱմառային ճամբար։Գազանանոց ____________________________________ Մեդիաուրբաթ և առավոտյան պարապունքներ Մեդիաուրբաթներին երբեմն ներկա գտնվել եմ, սակայն չեմ մասնակցել։ Ընդհանուր պարապունքներից միշտ ներկա եմ եղել։

My term review

Our teacher told us to write a review of our English lessons as a reflection of the first term.
So today I'm gonna tell you about my English lessons. First of all, I want to talk about my teacher Mrs. Irina. I think she is very kind, I like the fact that she always pays attention to all students. She tries to listen to everyone and makes the lesson interesting for all the students. She joins all of us together, no matter how different we all are. I think she can put herself in the place of those who find learning hard and makes the language easy for them. So I love my English Teacher. I can say for sure that our lessons are fun, which is the most important part of the learning process, from my point of view. I like when we talk in our lessons, express our thoughts. I agree that learning new languages affect people brain's so well. It changes your brain, so it makes your smarter. I think that we are different when we are speaking in different languages. Which is quite amazing …