Պետության ներքին և արտաքին գործառույթները

Պետությունը կատարում է քաղաքական համակարգի մյուս ինստիտուտների գործունեությունից տարբերվող մի շարք գործառույթներՊետության գործառույթները նրա գործունեության հիմնական ուղղություններն ենորոնց միջոցով իրականացվում է պետության սոցիալական դերըԲացահայտվում է նրա գործունեության ներքին հակասական  և փոխզիջումային բնույթըՄեր քաղաքագիտական գրականության մեջ պետության գործառույթները դասակարգվում են ներքին ու արտաքինիսկ երբեմն էլ ըստ գործունեության ոլորտների (տնտեսականքաղաքականսոցիալականհոգևոր և այլն)։ 
Պետության ներքին գործառույթները կենսագործվում են հասարակության ներքին կյանքումԴրանք լուծում են տնտեսականսոցիալականքաղաքականիրավական կազմակերպչականկրթական,մշակութայինդաստիարակչական խնդիրներըՊետության ներքին գործառույթներում կարևոր տեղունեն նաև առողջապահությանազգագրականէկոլոգիական և զանազան այլ խնդիրների կարգավորումըբնության տարերային աղետների հետևանքները վերացնելու ժամանակ բնակչության օգնության կազմակերպումը և այլն։ 
Պետության արտաքին գործառույթը վերաբերում է նրա միջազգային գործունեությանըմյուս պետությունների ու ժողովուրդների հետ փոխհարաբերություններինՊետական իշխանությունը պատասխանատու է այլ երկրների հետ տնտեսականտեխնիկականմշակութայինսոցիալական և այլոլորտներում փոխշահավետ համագործակցության և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու զարգացման համարԿարևոր տեղ ունեն երկրի սահմաններիտարածքային ամբողջականության պահպանումընրա շահերի ու ինքնիշխանության պաշտպանությունը,բնակչության անվտանգության ապահովումը և այլն։
Պետության արտաքին գործառույթներն օրինաչափորեն բխում են ներքին գործառույթներից և հանդիսանում են դրանց շարունակությունըՄիաժամանակ արտաքին գործառույթները հակադարձ ներգործություն են ունենում ներքին գործառույթների վրաԱյսպեսօրինակերկրի ներսում տնտեսությանքաղաքականության և մշակույթի ոլորտներում պետության գործունեությունը հաճախակի և զգալիորեն կախված է արտաքին պայմաններիցարտաքին տնտեսական և մշակույթային կապերիցԴա հատկապես երևում է ներկա պայմաններումերբ ի հայտ են եկել այնպիսի կազմավորումներինչպիսիք են ԵՄ, ԵԽ, ԵԱՀԿԱՊՀ և այլն:x

Comments

Popular posts from this blog

Առակ

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(1-35)