Բարի Գալուստ -_-


Sunday, October 29, 2017

Արիստոտել, կինիկների դպրոց

Երբ Մակեդոնացին սկսում է իր պարսկական արշավանքը, Արիստոտելը վերադառնում է Աթենք և Ապոլլոն Լիկեյացու տաճարի մոտ հիմնում է իր դպրոցը, որը տեղանքի անունով կոչվում է Լիկեյ։ Կինիկների դպրոցը այսպես կոչված, սոկրատեսյան փիլիսոփայական դպրոց է Հին Հունաստանում։ Կինիկների ուսմունքը ստոիցիզմի անմիջական հիմքերից է, իսկ նրանց ընդունած ապրելակերպի սկզբունքները ազդել են քրիստոնեական ասկետականության գաղափարախոսության ձևավորման վրա։

No comments:

Post a Comment