Արմատական բառարան

Կարդալ-ձայնել, կանչել, հրավիրել, աղաղակել
Սեր-սերունդ, բազմասեր, եղեգնասեր, բոլորասեր
Տեր-մեծ, իշխան, գլխավոր, Աստված
Ձուկ-ձկան, ձկամբ, ձկունք, ձկանց
Կարմիր-դեղնակարմիր, կարմրաթշիկ, կարմրերես, կարմրամորթ
Սուտ-ստախոս, ստող, կեղծավոր, շողոքորթ
Սուրճ- սրճարան, սրճեփ, սրճարանապետ, սրճաման
Հաշվել-հաշվարկ, հաշվիչ, հաշվող, հաշվելի
Մեծ-մեծագույն, մեծահոգի, մեծագին, մեծաբեռն
Գիր-գրագետ, գրիչ, գրադարան, երկաթագիր

Comments

Popular posts from this blog

Առակ

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(1-35)