Ով է ավելի հզոր..

Кто более велик
Жил царь, для которого нестерпима была мысль, что кто-то может быть выше его. Однажды он созвал своих министров, и спросил их:
— Кто более велик — я или Бог? Министры задрожали от страха и попросили
отсрочки, чтобы подумать. Все они были немолоды, никому из них не хотелось подвергнуться гонениям. Но они были достойными людьми и не хотели лгать.
— Предоставьте дело мне, я найду, что ответить государю, — сказал самый старый министр.
На следующий день собрался весь двор. Пришел и старый министр. Он низко поклонился царю и произнес:
— О, господин, ты, несомненно, более велик, чем Бог.
Царь закрутил свои длинные усы и гордо вскинул голову. А старик продолжил:
— Ты более велик, потому что можешь изгнать нас из своего царства, а Бог не может, ведь Его Царство — все вокруг, и некуда уйти от Него.

Ով է ավելի հզոր
Կար մի արքա, ում համար շատ անտանելի էր այն միտքը, որ ինչ-որմեկը կարող է ավելի հզոր լինել, քան ինքն է: Մի անգամ նա կանչեց իրնախարարներին և հարցրեց նրանց.
— Ո՞վ է ավելի հզոր, ես, թե՞ Աստված: Նախարարները վախից դողացինև ժամանակ խնդրեցին մտածելու համար: Նրանք երիտասարդչէին, և նրանցին ոչ մեկը չէր ուզում վտարվել երկրից: Սակայն նրանքարժանավոր մարդիկ էին և չէին ցանկանում ստել:
— Թողեք այդ գործը ինձ, ես կգտնեմ, թե ինչ պատասխանեմ արքային, - ասաց ամենածեր նախարարը:
Հաջորդ օրը հավաքվել էր ողջ արքունիքը: Եկավ նաև ծեր նախարարը:Նա խոնարհվեց արքայի առջև և ասաց.
— Օ, տիրակալ, անկասկած դու ավելի հզոր ես, քան Աստված:
Արքան ոլորեց իր երկար բեղերն ու հպարտորեն բարձրացրեց գլուխը:Իսկ ծերունին շարունակեց.
— Դու ավելի հզոր ես, քանի որ կարող ես բոլորիս վտարել քո թագավորությունից, իսկ Աստված չի կարող, որովհետև նրաթագավորությունն ամենուր է, և այնտեղից ոչ մի տեղ չես կարող գնալ:

Comments

Popular posts from this blog

Առակ

Մթնաձորի չարքը (վերլուծություն)

Առաջադրանքներ հայոց լեզվից(1-35)